Välkommen till Klavebäck & Partner!

Verksamheten i fokus inom:

Executive search
Ledarskapsutveckling
HR-on-demand


Vi hjälper er att hitta rätt kompetens för att skapa och bibehålla tillväxt över tid. Allt vårt arbete genomsyras av ett värdestyrt synsätt, något som ökar långsiktigheten i er verksamhet likt vårt arbete. Vi jobbar hållbart helt enkelt.

Executive SearchExecutive ​Search
Vi hjälper er att hitta rätt kandidater till er verksamhets ledning och de närmaste leden av rapporterande roller.
LedarskapsutvecklingLedarskapsutveckling
Vi hjälper verksamheten att förstå vikten av ett utvecklingsstyrt ledarskap och hur det bidrar till företagets framsteg.
HR-on-demandHR-on-demand
Vi bygger upp en välfungerande struktur inom HR samt tar hand om de områden där ni har behov av experthjälp.