Etik ​och ​sekretess

Klavebäck ​& ​Partner ​drivs ​av ​att ​hålla ​en ​god ​etik. ​Vår ​etiska ​medvetenhet, ansvarskänsla ​och ​kompetens ​är ​av ​största ​betydelse ​för ​en ​professionell ​hantering ​av våra ​searchuppdrag och HR-On-Demand-tjänster.

  • Vi ​förbinder ​oss ​till ​strikt ​sekretess ​beträffande ​förhållanden ​som ​kommer ​till ​vår kännedom ​i ​samband ​med ​uppdrag.
  • Vi ​ger ​alltid ​kandidater ​en ​saklig, ​balanserad ​och ​objektiv ​bild ​av ​uppdragsgivaren och ​befattningen.
  • Vi ​medverkar ​inte ​till ​någon ​diskriminering ​av ​kandidater ​på ​grundval ​av ​ålder, kön, ​etnisk ​tillhörighet, ​religion, ​funktionshinder ​eller ​sexuell ​läggning.
  • Kandidat ​presenteras ​för ​uppdragsgivaren efter att kandidaten har  intervjuats samt ​informerats ​om ​den ​aktuella ​befattningen.
  • CV behålls under året som ansökningen skickas in samt till oktober månad året efter. Därefter behålls endast mail, telefon och LinkedIn-kontakt med Klavebäck & Partner. Alla är välkomna att kontakta oss via info@klavepartner.se för att få ut de uppgifter som vi har sparade.

Sekretess

Klavebäck & Partner förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Klavebäck & Partner erhåller från avtal, uppdrag, kunder eller på annat sätt får kännedom om.

Med “konfidentiell information” avses all information som Klavebäck & Partner får kännedom om i samband med uppdrags utförande och som rör uppdraget eller resultatet av detsamma.