Remove the row

Column: 1

HR-on-demand – strategiska HR-områden

Ett väl genomfört arbete inom HR-området ökar ett företags attraktionskraft, och ger möjliggör snabbhet i förändringar över tid. Med vår stora erfarenhet kan vi skapa en välfungerande struktur åt er, utan att ni behöver ha experter inom olika områden. Detta höjer er verksamhets interna strukturkapital och bidrar starkt till att de anställdas trygghet och arbetsglädje stärks.

Vi erbjuder och tar fram utvecklingsprogram, policyer, systematisk kunskapsöverföring, rutiner och en rad ytterligare strategiska HR-arbeten, och skräddarsyr en effektiv lösning till er, baserat på era behov. Därtill kan vi över tid ta hand om de områden som ni har behov av att få experthjälp inom, utan att ni behöver anställa extra personal, och bara i den omfattning ni har behov av.
HR-on-demand, helt enkelt.

Column: 2

Exempel på arbeten

 • HR-handbok
 • Friskvårdspolicy och friskvårdsbidrag
 • Rekryteringspolicy
 • Bilpolicy
 • Personalbilspolicy
 • Testpolicy för anställda och kandidater
 • Grundprinciper för Employer Branding
 • Succesionsplaneringsverktyg
 • Jämställdhetsplan
 • Säljklubb för toppsäljare
 • Mallar för rollbeskrivningar, anställningsavtal, betyg, introduktion och dylikt