Ledarskapsutveckling

 

Vi tror är en av de grundläggande skillnaderna i verksamheter som går bra gentemot de som går mindre bra, är hur man trivs.

Genom ledarskapsutveckling ger vi er en förståelse för utvecklingsstyrt ledarskap, ett både intressant och roligt område som skapar mervärde i er verksamhet. Vi lär ut enkla verktyg för att du i ledande position ska kunna utöva ett ledarskap där de anställda utvecklar sin förmåga att vara delaktiga i förändringar. Forskning har visat att där det finns en stabilitet och trygghet, där finns kreativitet.

 

”Ett gott humör, genom att tänka lyckliga tankar före försöket, lämnade mer än dubbelt så många rätta svar […] Olyckliga försökspersoner var helt oförmögna att utföra uppgiften korrekt.”

Daniel Kahneman, Ekonomipriset Nobels minne 2002.